Polityka Energetyczna - ISO 50001

Polityka Energetyczna
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.


ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. zapewnia mieszkańcom Słupska i innych miejscowości komfort cieplny poprzez dostawy energii cieplnej i innych usług w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, stabilność, efektywność energetyczną i ekonomiczną prowadzonej działalności.

Polityka Energetyczna przedsiębiorstwa wspomaga długofalową Strategię Rozwoju Spółki, a jej nadrzędnym celem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania energii w procesie produkcji, przetwarzania i dystrybucji energii cieplnej.

Wysoka efektywność energetyczna realizowana jest poprzez :
  • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa i innymi ustalonymi wymaganiami.
  • Identyfikację i nadzór nad obszarami znaczącego zużycia energii.
  • Optymalne wykorzystanie surowców energetycznych w procesie produkcji i dystrybucji ciepła.
  • Poszukiwanie i wprowadzanie rozwiązań wykorzystujących sprawdzone techniki i technologie z uwzględnieniem zużycia energii.
  • Uwzględnianie potrzeb energetycznych w planowaniu, prowadzeniu inwestycji i remontów.
  • Podnoszenie świadomości pracowników, odbiorców ciepła oraz podmiotów współpracujących i realizujących zadania na terenie Spółki w zakresie optymalizacji zużycia energii.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Energią.

Polityka jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników. Zarząd Spółki deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów organizacyjno-technicznych do jej realizacji oraz dba o ciągłe doskonalenie systemu.