Przetargi

Przetargi


Budowa kotła biomasowego dla systemu ciepłowniczego ENGIE EC Słupsk
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych pobierz
Załącznik nr 1 - Regulamin pobierz
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie uczestników pobierz
Załączniki nr 3 - Założenia do projektu pobierz
Roboty budowlane - modernizacja (konwersja) kotłów WR 25-014SN i WR 10M
 • Dokumentacja przetargowa - konwersja KR1
  SIWZ KR1 pobierz
  Warunki przyłączenia do sieci gazowej pobierz
  Załącznik 1 - WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROENERGETYCZNYM ORAZ AUTOMATYKI pobierz
  Załącznik 1 - ZAKRES TECHNOLOGICZNY pobierz
  Załącznik 2 - FORMULARZ OFERTOWY pobierz
  Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pobierz
  Załącznik 4 - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG pobierz
  Załącznik 5 - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW pobierz
  Załącznik 6 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA pobierz
 • Dokumentacja przetargowa - konwersja KR2
  SIWZ KR2 pobierz
  Załącznik 1 - WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROENERGETYCZNYM ORAZ AUTOMATYKI pobierz
  Załącznik 1 - ZAKRES TECHNOLOGICZNY pobierz
  Załącznik 2 - FORMULARZ OFERTOWY pobierz
  Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pobierz
  Załącznik 4 - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG pobierz
  Załącznik 5 - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG - PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW pobierz
  Załącznik 6 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA pobierz
 • Ekspertyza KR1
  EKSPERTYZA TECHNICZNA - STAN OCHRONY PPOŻ. pobierz
  Rysunek 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU pobierz
  Rysunek 2 - POZIOM ±0,00 m pobierz
  Rysunek 3 - POZIOM +4,00 m pobierz
  Rysunek 4 - POZIOM +8,00 m pobierz
  Rysunek 5 - POZIOM +12,00 m pobierz
  Rysunek 6 - POZIOM +15,52 m pobierz
  Rysunek 7 - PRZEKRÓJ BUDYNKU pobierz
 • Ekspertyza KR2
  EKSPERTYZA TECHNICZNA - STAN OCHRONY PPOŻ. pobierz
  Rysunek 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU pobierz
  Rysunek 2 - POZIOM ±0,00 m pobierz
  Rysunek 3 - POZIOM +3,87 m pobierz
  Rysunek 4 - POZIOM +7,23 m pobierz
  Rysunek 5 - POZIOM +10,54 m pobierz
  Rysunek 6 - POZIOM +14,70 m pobierz
  Rysunek 7 - PRZEKRÓJ BUDYNKU pobierz
Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji
Informacja o wyborze oferty pobierz
 • SIWZ
  Protokół z otwarcia ofert - 11.03.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 28 na pytanie oferenta - 06.03.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 27 na pytanie oferenta - 06.03.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 26 na pytanie oferenta - 04.03.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 25 na pytanie oferenta - 04.03.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 24 na pytanie oferenta - 04.03.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 23 na pytanie oferenta - 03.03.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 22 na pytanie oferenta - 03.03.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 21 na pytanie oferenta - 27.02.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 20 na pytanie oferenta - 26.02.2020r. pobierz
  Aktualizacja ogłoszenia - ENGIE EC Słoneczna - 24.02.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 19 na pytanie oferenta - 24.02.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 18 na pytanie oferenta - 18.02.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 17 na pytanie oferenta - 12.02.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 16 na pytanie oferenta - 06.02.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 15 na pytanie oferenta - 04.02.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 14 na pytanie oferenta - 31.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 13 na pytanie oferenta - 31.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 12 na pytanie oferenta - 29.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 11 na pytanie oferenta - 29.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 10 na pytanie oferenta - 29.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 9 na pytanie oferenta - 29.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 8 na pytanie oferenta - 22.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 7 na pytanie oferenta - 22.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 6 na pytanie oferenta - 17.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 5 na pytanie oferenta - 15.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 4 na pytanie oferenta - 13.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 3 na pytanie oferenta - 08.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 2 na pytanie oferenta PP - 03.01.2020r. pobierz
  Odpowiedź nr 1 na pytanie oferenta PP - 30.12.2019r. pobierz
  Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym pobierz
  ZAŁĄCZNIK 1 Formularz Ofertowy pobierz
  ZAŁĄCZNIK 1 Formularz Ofertowy pobierz
  ZAŁĄCZNIK 2 Oświadczenie pobierz
  ZAŁĄCZNIK 2 Oświadczenie pobierz
  ZAŁĄCZNIK 3 Wykaz osób uczestniczących w realizacji pobierz
  ZAŁĄCZNIK 3 Wykaz osób uczestniczących w realizacji pobierz
  ZAŁĄCZNIK 4 Wykaz zrealizowanych robót pobierz
  ZAŁĄCZNIK 4 Wykaz zrealizowanych robót pobierz
  ZAŁĄCZNIK 5 Oświadczenie o powiązaniach pobierz
  ZAŁĄCZNIK 5 Oświadczenie o powiązaniach pobierz
  ZAŁĄCZNIK 6 Wykaz osób komisja pobierz
  ZAŁĄCZNIK 9 Instrukcja udzielenia zamówień ZSZ-PM-01-01 pobierz
  ZAŁĄCZNIK 10 Instrukcja ZSZ-IB-01-08 dla podwykonawców pobierz
  ZAŁĄCZNIK 11 PFU EC Słoneczna pobierz
  ZAŁĄCZNIK 10 do PFU - Koncepcja zagospodarowania terenu pobierz
  ZAŁĄCZNIK 12 Zestawienie kluczowego wyposażenia pobierz
  ZAŁĄCZNIK 12 Zestawienie kluczowego wyposażenia pobierz
  ZAŁĄCZNIK 13 Tabela obliczeń efektu pobierz
  ZAŁĄCZNIK 13 Tabela obliczeń efektu pobierz
  ZAŁĄCZNIK 14 Obowiązki Inżyniera Kontraktu pobierz
  ZAŁĄCZNIK 15 Klauzula informacyjna RODO pobierz
  ZAŁĄCZNIK 15 Klauzula informacyjna RODO pobierz
  ZAŁĄCZNIK 16 Tabela parametrów gwarantowanych pobierz
  ZAŁĄCZNIK 16 Tabela parametrów gwarantowanych pobierz
  ZAŁĄCZNIK 17 Parametry gazu ziemnego pobierz
  ZAŁĄCZNIK 18 Wyniki badań wody surowej 2018 pobierz
  ZAŁĄCZNIK 19 Warunki techniczne na dostawę wody i odprowadzenie ścieków pobierz
  ZAŁĄCZNIK 20 Tło hałasu sprawozdanie nr 44-20-L-2019 ENGIE ul. Słoneczna pobierz
  ZAŁĄCZNIK 21 Karta informacyjna przedsięwzięcia GPZ i linia kablowa pobierz
  ZAŁĄCZNIK 22 Streszczenie karty informacyjnej przedsięwzięcia GPZ i linia kablowa pobierz
  ZAŁĄCZNIK 23 Uzgodnienie podłączenia do kanalizacji deszczowej Ulenberg pobierz
  ZAŁĄCZNIK 24 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na przyłącze 110kV pobierz
 • Umowa EPC
  2019 12 17 Engie Słupsk Umowa EPC Final PP pobierz
  2019 12 17 Engie Słupsk Umowa EPC Final PP pobierz
  Załącznik do umowy GWI i serwisowej nr 1 Tabela parametrów gwarantowanych pobierz
  Załącznik do umowy GWI i serwisowej nr 1 Tabela parametrów gwarantowanych pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 2 Zestawienie kluczowego wyposażenia pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 2 Zestawienie kluczowego wyposażenia pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 3 SIWZ pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 7 Podwykonawcy pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 7 Podwykonawcy pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 10 Metodyka wyznaczania wielkości wskaźników pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 10 Metodyka wyznaczania wielkości wskaźników pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 11 Obowiązki Inżyniera Kontraktu pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 12 Procedury odbiorowe pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 13 Dokumentacja uzyskana przez zamawiającego pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 14 i serwisowej nr 11 Umowa z instytucją wdrażającą pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 15 i serwisowej nr 8 Instrukcja ZSZ-IB-01-08 dla podwykonawców pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 16 i umowy serwisowej nr 9 Polityka bezpieczeństwa informacji pobierz
 • Umowa Serwisowa
  2019 12 17 ENGIE Słupsk Service Agreement Final PP pobierz
  2019 12 17 ENGIE Słupsk Service Agreement Final PP pobierz
  Załącznik do umowy GWI i serwisowej nr 1 Tabela parametrów gwarantowanych pobierz
  Załącznik do umowy GWI i serwisowej nr 1 Tabela parametrów gwarantowanych pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 14 i serwisowej nr 11 Umowa z instytucją wdrażającą pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr15 i serwisowej nr 8 Instrukcja ZSZ-IB-01-08 dla podwykonawców pobierz
  Załącznik do umowy GWI nr 16 i serwisowej nr 9 Polityka bezpieczeństwa informacji pobierz
  Załącznik do umowy serwisowej nr 5 PFU pobierz
  Załącznik do umowy serwisowej nr 10 Gwarancja dobrego wykonania wzór pobierz
  Załącznik do umowy serwisowej nr 10 Gwarancja dobrego wykonania wzór pobierz
Kogeneracja-Słoneczna; Inżynier kontraktu
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym pobierz
Informacje o naniesieniu zmian w ogłoszeniu pobierz
Informacja o wydłużeniu terminu pobierz
Załączniki 1-6 - do kontraktu pobierz
Załącznik 7 - wzór umowy, inżynier kontraktu pobierz
Załącznik 8 - instrukcja udzielania zamówień pobierz
Załącznik 9 - instrukcja dla podwykonawców pobierz
Załącznik 10 - plan funkcjonalno-uzytkowy pobierz
Informacja o otwarciu ofert pobierz
Informacja o wyniku postępowania pobierz
Kogeneracja-Słoneczna; Rozbiórka fundamentów
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym pobierz
Załącznik 1 - instrukcja udzielania zamówień pobierz
Załączniki 2 i 4-8 pobierz
Załącznik 3 - formularz ofertowy pobierz
Załącznik 9 - projekt rozbiórki fundamentów pobierz
Informacja o wyniku postępowania pobierz
Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.