Certyfikaty ISO

ISO


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. (zatwierdzona dnia 27.02.2024r.)

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. zaspokaja potrzeby energetyczne i realizuje inne usługi dla mieszkańców Słupska i Redzikowa w sposób bezpieczny, niezawodny, efektywny ekonomicznie, z poszanowaniem środowiska spełniając oczekiwania interesariuszy. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo pracowników, klientów, podwykonawców i gości przebywających w obiektach Spółki. Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić standardy jakościowe produktów i usług.

Politykę kreuje Zarząd Spółki i wszyscy pracownicy poprzez:

 • Spełnianie wymogów ustawowych, przepisów prawnych i standardów grupy ENGIE oraz zaspokajanie obecnych i przyszłych wymagań klientów,
 • Stosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających uciążliwość dla środowiska w tym: ograniczanie strat energii, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ilości wytwarzanych odpadów i ścieków oraz ograniczanie spalania paliw kopalnych,
 • Dążenie do osiągnięcia efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego,
 • Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania z uwzględnieniem analizy ryzyk i szans,
 • Współpracę ze sprawdzonymi i rzetelnymi dostawcami,
 • Monitorowanie i doskonalenie realizowanych w Spółce procesów,
 • Ciągłe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji oraz świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska pracowników i osób pracujących w imieniu lub na rzecz Spółki z uwzględnieniem poziomu ryzyka zawodowego,
 • Nadzór w zakresie jakości produktu i usług, BHP, ochrony środowiska we współpracy z pracownikami, klientami, podwykonawcami i innymi stronami zainteresowanymi.

Zintegrowany System Zarządzania jest wdrożony i doskonalony pod kątem skuteczności zgodnie z normami:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
Polityka jest uzgodniona i realizowana przez wszystkich pracowników Spółki. Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby organizacyjno-techniczne we wdrożeniu i realizacji polityki oraz dba o ciągłe doskonalenie systemu.

Certyfikat zatwierdzenia
Certyfikat zatwierdzający zgodność zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej dla miasta Słupsk i miejscowości Redzikowo.
pobierz
Certyfikat zatwierdzenia - wersja angielska pobierz
Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.