Dopłata do ciepła systemowego


Z dniem 01 lipca 2024r. wchodzi w życie ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (D.U. 2024 poz. 859) wydłużająca czas wsparcia do ciepła systemowego do dnia 30 czerwca 2025r.

Informujemy, że nie ma potrzeby składania nowych oświadczeń. Pierwotne oświadczenia, złożone przez Państwa, umożliwiają dokonywanie rozliczeń z uwzględnieniem dopłat do ciepła.

Ceny dostawy ciepła uwzględniające dopłatę
obowiązujące od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.

Wyszczególnienie Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za moc cieplną zł/MW/m-c 9 735,63 9 735,63 9 735,63 9 735,63
Cena ciepła zł/GJ 103,30 103,30 103,30 103,30
Cena nośnika ciepła zł/m3 72,71 72,71 72,71 72,71
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 908,95 5 157,95 5 149,96 7 522,04
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 24,75 28,35 27,88 33,72
Dzienniki ustaw:
Dz.U. 2024 poz. 859
pobierz
Dz.U. 2023 poz. 2760
pobierz
Dz.U. 2023 poz. 295
pobierz
Dz.U. 2022 poz. 1975
pobierz
Dz.U. 2022 poz. 1967
pobierz
Ceny dostawy ciepła uwzględniające rekompensatę
obowiązujące od 01.04.2023r. do 30.06.2024r.

Wyszczególnienie Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za moc cieplną zł/MW/m-c 8 465,98 8 465,98 8 465,98 8 465,98
Cena ciepła zł/GJ 89,83 89,83 89,83 89,83
Cena nośnika ciepła zł/m3 63,23 63,23 63,23 63,23
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 908,95 5 157,95 5 149,96 7 522,04
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 24,75 28,35 27,88 33,72
Stawki z rekompensatą obowiązujące od 01.03.2023r. do 31.03.2023r.
Wyszczególnienie Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za moc cieplną zł/MW/m-c 8 465,82 8 465,82 8 465,82 8 465,82
Cena ciepła zł/GJ 89,82 89,82 89,82 89,82
Cena nośnika ciepła zł/m3 63,50 63,50 63,50 63,50
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 811,22 5 060,22 5 052,23 7 368,02
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 24,15 27,83 27,36 33,04
Stawki z rekompensatą obowiązujące od 13.12.2022r. do 28.02.2023r.:
  • cena za zamówioną moc cieplną – 8 465,82 zł/MW/m-c (netto)
  • cena ciepła – 89,82 zł/GJ (netto)
  • cena za nośnik – 63,50 zł/m3 (netto)
Stawki z rekompensatą obowiązujące od 1.10.2022r. do 12.12.2022r.:
  • cena za zamówioną moc cieplną – 9 163,23 zł/MW/m-c (netto)
  • cena ciepła – 88,73 zł/GJ (netto)
  • cena za nośnik – 63,94 zł/m3 (netto)
Kogo obejmuje:
podmioty określone w art. 4.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) w szczególności gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty użyteczności publicznej.

Co trzeba zrobić:
  • jednorazowo złożyć stosowne oświadczenie (Dz.U. 2022 poz. 1975)
  • aby stawki z rekompensatą obowiązywały od października 2022 r. oświadczenie należy złożyć w terminie do 11 października 2022 r., złożenie oświadczenia po 11 października skutkuje naliczeniem stawek z rekompensatą od następnego miesiąca po dacie złożenia oświadczenia
  • odbiorcy indywidualni spełniający definicję „gospodarstwa domowego” NIE MUSZĄ składać oświadczeń. Stawka za ciepło z rekompensatą dla odbiorców indywidualnych będzie zastosowana automatycznie.
Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.