Konserwacja

Konserwacja


ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. poza działalnością koncesjonowaną tj. produkcją i dystrybucją energii cieplnej oferuje również usługi w zakresie konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacji instalacji wewnętrznej. Konserwacją nazywamy te wszystkie prace i czynności, które prowadzą do utrzymania urządzeń w stanie technicznie sprawnym.

Profesjonalna kadra oraz duże doświadczenie stawia naszą Spółkę w czołówce firm ciepłowniczych. Przekazując nam w konserwację węzeł cieplny czy też instalację wewnętrzną zapewniamy profesjonalną ich obsługę, stałą kontrolę nad nimi, a w razie wystąpienia problemów szybką reakcję. Ściśle współpracujemy ze spółką serwisową EC serwis, która świadczy usługi w tym zakresie. Cena za konserwację węzła cieplnego uzależniona jest od jego wielkości, wielofunkcyjności oraz jego stanu technicznego. Cena kształtuje się w granicach 250-600 zł/węzeł (netto).

Natomiast cena za usługi wykonywane w ramach konserwacji instalacji wewnętrznej uzależniona jest przede wszystkim od jej stanu technicznego. Oferujemy swoją usługę zarówno w odniesieniu do instalacji centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody. Cena wyjściowa (do negocjacji) liczona od powierzchni ogrzewanej wynosi 10gr/m².

Profesjonalizm i wysoka jakość usług to nasz atut. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Szczegółowych informacji udzielają:
Krzysztof Dyśko – Kierownik Wydziału Produkcji i Dystrybucji Energii Cieplnej (tel. 605 403 620)
Zbigniew Łaski - Specjalista ds. sieci i węzłów cieplnych (tel. 515 032 461)

WYKAZ CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH WIELOFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO:


I. Zakres prac związanych z eksploatacją urządzeń technologicznych.

 1. Kontrola i ewentualna korekta zadanych parametrów pomp elektronicznych.
 2. Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pomp „Grundfos”.
 3. Czyszczenie i konserwacja filtrów workowych KKF,IOW i magnetoodmulaczy po stronie sieciowej i instalacyjnej wraz z wymianą wyeksploatowanych wkładów na nowe.
 4. Odpowietrzanie i odmulanie zasobników CCW.
 5. Kontrola poprawności wskazań układów ciepłomierzy i wodomierzy.
 6. Kontrola szczelności i sprawdzenie poprawności nastaw zaworów bezpieczeństwa.
 7. Kontrola szczelności armatury odcinającej.
 8. Kontrola szczelności połączeń.
 9. Kontrola poprawności wskazań termometrów i manometrów.
 10. Kontrola utrzymania parametrów ciśnienia i temperatury instalacji centralnego ogrzewania w odniesieniu do temperatury zewnętrznej wraz z ewentualnymi korektami.
 11. Kontrola i utrzymanie zadanych temperatur ciepłej wody użytkowej w instalacji CCW.
 12. Kontrola i utrzymanie zadanych temperatur dla centrali wentylacyjnej
 13. Okresowe czyszczenie wewnętrzne zasobników CCW.
 14. Niezwłoczne usuwanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

II. Zakres prac związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

 1. Sprawdzenie pracy automatyki węzła:
  • sprawdzenie konfiguracji sterownika RSZ - pamięci programu
  • sprawdzenie transmisji danych - komunikacja z LZ (przesył/odbiór)
  • kalibracja temperatur i ciśnień
 2. Przegląd pomp obiegowych i cyrkulacyjnych
  • sprawdzenie regulacji i nastaw pracy pomp za pomocą klawiatury i przyrządu do obsługi ręcznej i diagnozowania R100
  • sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
 3. Przegląd i naprawa siłowników zaworów regulacyjnych Vco, Vcw oraz Vtech.
  • pomiar czasu przejścia i skoku zaworu
  • regulacja liniowości siłownika
  • naprawa elektroniki sterującej pracą siłownika
 4. Przegląd szafy sterowniczej:
  • aparatów sprawdzenie stanu aparatów elektrycznych (styczniki, przekaźniki,...)
  • sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
 5. Sprawdzanie i przegląd automat. Układu uzupełniania poziomu wody w instalacji
  • sprawdzenie stanu przekaźników i sond sterujących
  • regulacja układu
 6. Badania instalacji elektrycznych:
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
  • pomiar rezystancji izolacji elektrycznej
  • sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (ochrona przeciwporażeniowa), w tym testowanie wyłączników różnicowoprądowych
 7. Konserwacja instalacji elektrycznej węzła cieplnego (wymiana żarówek, świetlówek itp.)

WYKAZ PRAC WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONSERWACJI INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ:


Instalacja c.o.

 1. Likwidacja przecieków.
 2. Likwidacja przecieków na kurkach manometrycznych.
 3. Likwidacja przecieków na armaturze grzejnikowej i grzejnikach.
 4. Wymiana uszkodzonych lub źle wskazujących manometrów, termometrów oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych.
 5. Wymiana niesprawnej armatury grzejnikowej
 6. Wymiana i czyszczenie zworów grzejnikowych w przypadku wystąpienia lokalnych zakłóceń w ogrzewaniu.
 7. Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania.
 8. Wymiana śrub lub nakrętek z zerwanym gwintem.
 9. Usuwanie pojedynczych przecieków instalacji w miejscach połączeń na pakunki, szczeliwa oraz ich wymiana, łącznie ze spuszczeniem i napełnieniem pionu wodą.
 10. Dopełnienie ubytków izolacji ciepłochronnej do 1 mb. w instalacji c.o..
 11. W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami.
 12. Przegląd i czyszczenie urządzeń filtrujących tj. odmulaczy, filtrów workowo -magnetycznych, filtrów siatkowych.
 13. Kontrola i utrzymanie poduszki powietrznej w przeponowych naczyniach wzbiorczych.

Instalacja c.c.w.

 1. Likwidacja przecieków na armaturze.Likwidacja przecieków na dławicach zaworów.
 2. Wymiana uszkodzonych lub źle wskazujących manometrów, termometrów oraz urządzeń kontrolno - pomiarowych.
 3. Wymiana śrub lub nakrętek z zerwanym gwintem.
 4. Usuwanie pojedynczych przecieków instalacji w miejscach połączeń na pakunki, szczeliwa oraz ich wymiana, łącznie ze spuszczeniem i napełnieniem pionu wodą.
 5. W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami.
 6. Przegląd i czyszczenie filtrów siatkowych i wodomierzy oraz armatury kontrolno-pomiarowej.Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.