sydkraft
menu
pool

Czy koszty ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej są wg Ciebie konkurencyjne w porównaniu do innych nośników energii?Zgłoszenia/Uwagi

Wszytkie pola formularza
muszą być wypełnione

security code
  kontakt
page

Obsługa Klienta


Dostawa ciepła odbywa się na podstawie udzielanych Spółce koncesji w zakresie: wytwarzania, przesyłania oraz dystrybucji ciepła. Jego dostawa odbywa się na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody oraz potrzeby technologiczne. Gwarantujemy wysoki poziom bezpieczeństwa oraz spełniamy wszystkie wymogi ekologiczne.

Nasi Klienci to blisko 700 odbiorców ciepła. Wśród nich są m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, urzędy, zakłady pracy, służba zdrowia oraz ponad 200 odbiorców indywidualnych. Ogrzewamy 1,6 mln m2 powierzchni, z czego ponad 60% stanowi powierzchnię mieszkalną. Moc zainstalowana to 159,4 MW, natomiast zamówiona przez Odbiorców to 128,8 MW.

Nasze ciepło dostarczane jest poprzez węzły cieplne i instalację odbiorczą stanowiące wyznacznik przypisujący odbiorcę ciepła  do odpowiedniej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło jest dwuczłonowa: stała i zmienna. Opłata stała pobierana przez 12 m-cy w roku. Jej podstawę stanowi moc cieplna zamawiana przez odbiorcę. Opłata zmienna pobierana jest w okresie faktycznego poboru ciepła. Podstawą opłaty zmiennej są wskazania układów pomiarowych, które są odczytywane raz w miesiącu wg corocznie ustalanego harmonogramu odczytów.

 

Drukuj Stworz PDF
page